Gezinstherapie

Als je in een gezin woont komen daar diverse verlangens, temperamenten, leeftijdsfases en zo meer bij elkaar. Dit samenspel biedt veel ‘leven in de brouwerij’ maar dit kan ook stevige misverstanden en problemen opleveren waar je soms niet zelf uit komt. Gezinstherapie of ouderbegeleiding kan dan waardevol zijn.

Uitingen van moeilijkheden in het gezin kunnen zijn:

  • Er zijn veel spanningen in huis
  • Het lukt moeilijk om met elkaar over belangrijke onderwerpen te praten
  • Je loopt vast in de relatie met je kinderen
  • Je voelt je als ouder onzeker over de opvoeding
  • Het lukt je als ouders niet in gesprek te raken over belangrijke thema’s
  • Je vormt samen met je partner een nieuw samengesteld gezin en bent op zoek hoe je dit met elkaar kan vormgeven
  • Een van de kinderen heeft individuele problemen waarmee jullie niet goed weten om te gaan

Mocht je jezelf in bovenstaande herkennen en hier iets in willen veranderen dan zou gezinstherapie of ouderbegeleiding iets kunnen betekenen.

Hoe ga ik te werk

In de gezinstherapie en ouderbegeleiding werk ik graag met aanwijzingen zodat nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen wat er gebeurt tussen jullie, hoe jullie over elkaar denken, wat jullie van elkaar verwachten, hoe jullie elkaars gedrag begrijpen en hoe jullie met elkaar communiceren. Deze manier van omgaan met elkaar is vaak in de loop der jaren onbewust gegroeid tot een patroon. Deze patronen bieden vast iets goeds maar kunnen ook gaan knellen waardoor conflicten of verwijdering van elkaar kan ontstaan. Het doel van de gesprekken is om meer begrip voor elkaar te krijgen en op een andere manier met elkaar om te gaan.

In het eerste gesprek wordt onderzocht welke vragen er zijn, wat er mee te maken kan hebben en welke mogelijkheden er zijn om dit te veranderen. Wanneer jullie besluiten gezinstherapie of oudergesprekken te willen, maken we afspraken over doel en frequentie. Dit zal in een behandelovereenkomst samengevat worden.

Maak een afspraak