Partnerrelatie therapie

Elk stel verlangt naar een liefdevolle en harmonieuze relatie en toch heb je ook wel eens stevige conflicten. Of spelen er andere dingen zoals twijfel over de relatie, een scheve balans in geven en ontvangen, ontrouw of verschillende behoeftes. Het is fijn als je er samen uitkomt maar soms lukt dat onvoldoende. Partnerrelatietherapie kan dan helpen.

Uitingen van problemen binnen de partnerrelatie kunnen zijn:

  • Het gevoel elkaar niet goed te begrijpen
  • Moeite ervaren met het samen over belangrijke thema’s spreken
  • Het gevoel dat je het niet goed kan doen in de relatie
  • Je alléén voelen in de relatie
  • Gesprekken die steeds vaker in ruzie eindigen
  • Met een ander of iets anders ‘vreemdgaan’
  • Dat jullie het wel goed met elkaar weten te vinden maar dat de intimiteit mist die er eerder wel was
  • Dat er een nieuwe fase in het leven is aangebroken en jullie weer nader tot elkaar willen komen

Mochten jullie jezelf in bovenstaande herkennen en hier iets aan willen doen dan zou partnerrelatie therapie iets voor jullie kunnen betekenen.

Hoe ga ik te werk

Partners stappen beiden in een relatie met alle bagage die eerder in het leven is opgedaan. Dit biedt kansen tot ontwikkeling en kan soms ook botsen en pijn opleveren. Het blijft van belang om van elkaar te horen wat je in wezen het liefste wilt. Na veel blessures kun je dit niet meer zeggen of van elkaar horen.
Ik werk graag met aanwijzingen zodat nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden. Daarnaast is het van belang om van jezelf en de ander te begrijpen waarom dat conflict en/of verwijdering ontstaat zodat je hiermee anders kan omgaan. Daarmee wordt de partnerrelatie een liefdevolle werkplaats voor jezelf en de ander.

In het eerste gesprek wordt onderzocht wat jullie vraag is, wat er mee te maken kan hebben en welke mogelijkheden er zijn om dit te veranderen. Wanneer jullie besluiten verdere gesprekken te willen, maken we afspraken over doel en frequentie. Dit zal in een behandelovereenkomst samengevat worden.

Maak een afspraak