Erik Beemster

Psychotherapie vanuit hart, hoofd en handen

Verbindend werken vanuit het hart:

De belangrijke verbindende kwaliteit is de ontmoeting vanuit het hart. “Dit is mijn geheim: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.” (Uit: ‘De Kleine Prins’ door A. Saint-Exupéry). Elk mens is uniek en ieder heeft zijn of haar eigen ontwikkelingsopgaven.
Ik geef aandacht aan jouw beleving, aan jouw wens naar herstel van evenwicht en aan jouw zoektocht. Herstel vraagt inzicht, in beweging komen en ja-zeggen tegen jezelf (werken vanuit je hart). Door de jaren heen heb ik dit ‘werken vanuit het hart’ als zeer waardevol ervaren.

Helder denken met het hoofd:

Ieder heeft recht op de best mogelijke therapie. Ik wil dit bieden door mij steeds bij te scholen in en op de hoogte te blijven van psychotherapeutische werkvormen die hun waarde hebben bewezen.
Afhankelijk van jouw of jullie hulpvraag werk ik vanuit verschillende denkkaders:

  • Bij individuele vragen maak ik o.a. gebruik van theorieën en methodieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mentaliseren bevorderende therapie, antroposofische psychotherapie, narratieve therapie en herstel- en oplossingsgerichte therapie.
  • Bij partnerrelatie- en gezinsvragen maak ik naast bovenstaande ook gebruik theorieën en methodieken uit de contextuele therapie, Attachment Based Family Therapy (ABFT) en Emotionally Focused Therapy (EFT).

Werken aan het handelen:

Naast het opdoen van kennis en nieuwe betekenisgeving stimuleer ik je graag om in beweging te komen, uit te proberen en nieuwe ervaringen op te doen. Ook ga ik graag met je op zoek naar jouw wilskracht en intenties: ‘wat en wie wil jij worden?’ Hiermee kun je warmte toevoegen.

Mijn kernwaarden:

Ik werk vanuit een brede kijk op gezondheid (Positieve Gezondheid). Zo draag ik graag bij aan jouw vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in je leven om te gaan.
Herstellen van evenwicht door in beweging te komen: eerst was er evenwicht, dat is nu verstoord, waar zit je kracht, hoe kom je daar weer bij?
Achter elk probleem schuilt ook een ontwikkelingsmogelijkheid. Hoe kun je dit onderzoeken en tevoorschijn laten komen?
Ik ben geïnteresseerd in jouw unieke verhaal.

Over mijn achtergrond

Middels verschillende opleidingen heb ik me gespecialiseerd in het voeren van psychotherapeutische gesprekken met individuen, paren en gezinnen. Hiervoor heb ik diverse opleidingen gedaan.
Eerst de HBO Sociale Academie, gevolgd door de Voortgezette Opleiding en kort daarop de Masterclass Contextuele Therapie. Daarna de Specialistische Psychotherapie Opleiding met gezinnen en partnerrelaties en om dit geheel te verdiepen de Postacademische Opleiding diagnostiek, gesprekstherapie en psychotherapie aan individuen bij de NVAP.
Ik hecht veel waarde aan de wetenschap waardoor ik de Masterclass Wetenschappelijk Verantwoord Onderzoek in de Gezondheidszorg bij de Hogeschool Leiden heb gevolgd.
Omdat ik ook werkzaam ben geweest als directeur bij een GGZ-instelling heb ik een Master Business Administration (MBA-Health) aan de Erasmusuniversiteit gedaan.
Door de jaren heen heb ik zeer veel korte cursussen en symposia gevolgd, leertherapie, supervisie en intervisie, allemaal om mijn kennis over het vak te verdiepen.

 

Bovenstaande opleiding gingen gepaard met diverse werkzaamheden. Zo ben ik in 1982 begonnen bij het buurtmaatschappelijk werk in Amsterdam, daarna bij Stichting Jeugd & Gezin en vanaf 1991 gezinstherapeut bij de RIAGG wat later de GGZ NHN werd. In 2004 heb ik een GGZ-instelling opgezet en (be)geleid. Ook heb ik 5 jaar bij een instelling voor gehandicaptenzorg gewerkt. Momenteel werk ik als systeemtherapeut bij het team eetstoornissen van de GGZ NHN divisie Kind & Jeugd en ben ik daar ook leadexpert eetstoornissen.
Vanaf 2000 voer ik naast bovenstaande werkzaamheden mijn eigen praktijk. Ik geef les op verschillende onderwijsinstellingen.

Ten behoeve hiervan heb ik een boek geschreven over integrale psychiatrie waarin ik beschrijf hoe we gezondheid kunnen begrijpen en beïnvloeden vanuit de fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en omgevingsfactoren. Zo kom je tot persoonsvormende diagnostiek en behandeling waarin de therapeutische relatie cruciaal is.

Psychiatrie, disbalans in de samenhang van de wezensdelen (2016)
Kosten zijn € 20,- (plus eventueel porto € 5,-)
Bestellen kan per email: info@erikbeemster.nl
inkijken, klik hier…

Maak een afspraak