Informatie

Registraties

Ik ben geregistreerd lid van:

  • De Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
  • Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie (NVAGP). Deze vereniging is lid van de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)
  • Daarnaast sta ik ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Deze verenigingen hebben een eigen kwaliteitsbewaking en beroepscode- en klachtenregeling.

Klachten

Ben je ontevreden of heb je een klacht over mij als hulpverlener, dan vind ik het ‘t fijnst om daarover samen in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor jou te hoog is om het gesprek aan te gaan, kun je de klachtenfunctionaris van de NVAZ  benaderen: advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  

Telefoon: 06-22103966 Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl 

Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vind je op de site van de NVAZ:  http://www.nvaz.nl/index.php/klachten

Over kosten en ver­goe­dingen

De gesprekken duren 1 uur en kosten €95,00. Mijn diverse (psychotherapeutische) opleidingen hebben niet geleid tot een officiële erkenning als BIG-psychotherapeut waardoor de behandeling niet door de basisverzekering wordt vergoed. Mijn lidmaatschap bij de NVAGP https://nvagp.nl geeft wel de mogelijkheid dat, als je aanvullend verzekerd bent bij de ziektekostenverzekeraar, je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. De landelijke prestatiecode heet dan ‘antroposofische geneeskunst 24300’.

Via de link https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde kun je zien welke zorgverzekeraars de gesprekken vergoeden. 

Naast mijn geregistreerde lidmaatschap NVRG en SKJ voldoe ik aan de PLATO-eisen, zie info hierover: https://www.onvz.nl/vergoedingen/plato-eisen

Afspraken dienen minimaal 24 van tevoren te worden afgezegd, anders worden ze in rekening gebracht.

Beroeps­geheim

Over datgene wat wij met elkaar bespreken heb ik beroepsgeheim. Als er met een andere zorgverlener (zoals de huisarts) overlegd moet worden, dan zal ik daarvoor eerst jouw toestemming vragen.
Omdat wij verplicht zijn intervisie te houden met collega’s, kan het gebeuren
dat ik aan hen een vraag voorleg over jou. Dit zal altijd anoniem zijn. Ook mijn collega’s hebben een beroepsgeheim.

Dossier

Van de gesprekken en correspondentie wordt een dossier bijgehouden. Je hebt recht van inzage. Dit dossier wordt 5 jaar bewaard, tenzij je vernietiging wenst.

Werk­dagen en wacht­tijden

Mijn werkdagen voor mijn praktijk zijn maandag en vrijdag overdag. Momenteel is er geen wachttijd.

Maak een afspraak