Privacyverklaring

Introductie

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hierbij hoe ik om ga met jouw persoonlijke gegevens. In de intake wordt hier kort bij stil gestaan en bij het ondertekenen van de behandelovereenkomst laat je zien dat je kennis hebt genomen van deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Tijdens de intake krijg je een formulier waarbij persoonlijke gegevens ingevuld worden. Het betreft ten eerste administratieve gegevens om aan het papieren dossier te koppelen en rekeningen te kunnen versturen. Ook vraag ik te beamen dat ik je heb geïnformeerd over wat je kan doen wanneer er in mijn manier van hulpverlenen iets niet tot tevredenheid verloopt. Je komt bij mij met een bepaalde hulpvraag en daarom maken wij gezamenlijk een plan van aanpak. Dit plan wordt een belangrijk onderdeel van het dossier en daarom ook door jou ondertekend. In de periode dat we elkaar spreken leg ik werkaantekeningen in het dossier vast. Brieven en het hulpverleningsplan worden digitaal bewaard.

Op welke wijze worden persoons­gegevens verwerkt?

Het dossier zal zeer persoonlijke dingen omtrent jouw leven bevatten. Het papieren dossier wordt in een beveiligde kast bewaard evenals de digitale informatie.

Aan wie worden de persoons­gegevens verstrekt?

Het verstrekken of opvragen van informatie over jou als cliënt zal ik alleen doen als je daar toestemming voor hebt gegeven (zie boven). Ik neem jouw privacy zeer serieus. Je hebt het recht om inzage te vragen in het dossier. Ook heb je recht op aanpassing als je vindt dat ik iets onjuist geformuleerd heb.

Maak een afspraak

6 + 7 =